Valter Lenk – 90!

Taastatud Eesti Vabariigi üliõpilasspordi Grand Old Man Valter Lenk tähistas pühapäeval oma 90. sünnipäeva. Suure juubeli puhul külastasid vanameistrit ka Eesti Akadeemilise Spordiliidu president Ants Veetõusme ja peasekretär Mikk Laas. Juubilar on jätkuvalt täis tööindu, päevad mööduvad erinevate ajaloosündmuste kirjapanemisega. Käsil on ka Eesti üliõpilasspordi ajaloo järjekordse raamatu kirjapanek. Iga päev teeb ta ka kodus füüsilisi harjutusi on kasutab trenažööri, mis kõik kokku annavadki talle jõudu ja tahet ennast erksana hoida ning jätkuvalt ajaloo ülestähendamisi teha.

Valter Lenk ja Ants Veetõusme

Valter Lenk sündis Tallinnas, kus lõpetas ka keskkooli. 1953. aastal lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna. Juba varases nooruses hakkas tegelema spordiga, oli edukas nii kergejõustikus kui males. 1951. a tuli ta TRÜ korvpallimeeskonnas Nõukogude Liidu karikavõistlustel kolmandaks. Aastatel 1953 kuni 1959 töötas ta ENSV Spordikomitees riikliku treenerina, edasi oli kaks aastat ajalehe „Rahva Hääl“ reporter. Alates aastast 1962 sidus ta end lõplikult Tartuga, kus ta oli 11 aastat TRÜ sportmängude kateedri juhataja ja hiljem vanemõpetaja, dotsent. Tartu Ülikoolis töötas ta üle kolmekümne aasta ning tema käe alt on võrsunud rida nimekaid sportlasi ja teadlasi. Ta on olnud Korvpalliföderatsiooni presiidiumi aseesimees, väravpalli föderatsiooni esimees, TRÜ Spordiklubi esimees.

Tema initsiatiivil ja eestvedamisel taasasutati Eesti Akadeemiline Spordiliit aastal 1992. Tänu Valter Lengi tohutule tööle taastati ka SELL Mängude traditsioon, mis pärast II Maailmasõda pikkadeks aastateks katkenud olid. Pikkade aastate jooksul oli ta Eesti akadeemilise Spordiliidu asepresident.

Tema oli ka Eesti Spordiajaloo Seltsi asutajate hulgas ning aastatel 1989-2000 oli selle aseesimees ja esimees. On olnud paljude raamatute, õppematerjalide, artiklite autor.

1998. aastal omistati talle riiklik spordipreemia eriliste teenete eest spordiajaloo ja üliõpilasspordi arendamisel.

Eesti Akadeemiline Spordiliit õnnitleb juubilari südamest ning soovib talle tugevat tervist ning jätkuvat entusiasmi spordiajaloo talletamisel.

Valter Lenk’i juubeli ametlik tähistamine toimub 10. jaanuaril 2020 EASL aastapäevaturniiri raames toimuval austamisõhtul Tartu Ülikooli Spordihoones.