Euroopa Üliõpilasspordi Assotsiatsioon peatas üldkoosoleku otsusega liikmesuse Venemaa ning Valgevenega.

Türgi kuurortlinn Kusadasi võõrustas 12. – 15. oktoobril Euroopa Üliõpilasspordi Assotsiatsiooni (EUSA) üldkoosolekut, millest võttis osa 30 EUSA liikmesriikide delegatsiooni. Samuti osales üldkoosolekul Rahvusvahelise Üliõpilasspordi Föderatsiooni (FISU) president Leonz Eder ning esindajad. Lisaks neile olid kohal ka Ameerika, Aafrika ning Aasia üliõpilasspordi organisatsioonide esindajad. Eestit esindasid Eesti Akadeemilise Spordiliidu president Ants Veetõusme ning peasekretäri kohusetäitja Karl Tereping. Samuti osales Eestist Kairis Ulp, kes kandideerib eesolevatel FISU valimistel novembris FISU juhatusse. Üldkoosolekul tutvustati EUSA viimaste aastate tegemisi, võistluste tulemusi ning tulevikuplaane, millest märkimisväärsemad on 2024. aastal Ungaris toimuvad EUSA Üliõpilasmängud ning 2025. aastal toimuvad Euroopa üliõpilasmeistrivõistlused 17-l spordialal.

Tarmo Jaakson, Karl Tereping, Kairis Ulp, Leonz Eder, Ants Veetõusme

Üldkoosoleku üheks olulisimaks otsuseks, mille poolt delegatsioonid hääletasid, oli Venemaa ning Valgevene üliõpilasspordiorganisatsioonide liikmesuse peatamine EUSA-s. Otsus kiideti heaks 28 poolthääle ning 2 erapooletu häälega. Otsuse tagajärjel ei saa osaleda Venemaa ning Valgevene üliõpilassportlased EUSA üritustel, ühtegi EUSA üritust ei korraldata Venemaal ega Valgevenes. Antud piirangud kehtisid juba 2022. aasta 07. märtsist, kui EUSA täitevkomitee selle otsustas, nüüd sai otsus kinnitatud ka üldkoosoleku poolt. Täitevkomiteele jääb õigus piirangud eemaldada juhul, kui piirangute seadmiste põhjustel ei ole enam alust.

Üldkoosoleku teisel päeval toimus EUSA-FISU strateegiaarutelu. Selle raames viidi läbi kaks paneeldiskussiooni, mille teemadeks olid tulevikuperspektiivid üliõpilasspordis ning jätkusuutlikud rahvusvahelised üliõpilasspordi üritused. Üliõpilasspordi tulevikuperspektiivide osas arutlesid kontinentide üliõpilasspordi esindajad koos FISU presidendiga erinevate väljakutsete üle ning vahetasid mõtteid, kuidas omavahelist koostööd ühtlasemaks ja paremaks teha. Arutelu üheks läbivaks jooneks oli sooline tasakaal ning peamiselt naiste osakaalu suurendamine nii esindusorganisatsioonides kui ka rahvusvahelistel võistlusel. Jätkusuutlike rahvusvaheliste ürituste korraldamise aspektis keskenduti meetoditele, kuidas saaksime EUSA ning FISU liikmed, kes korraldavad suuri spordiüritusi, saaksid olla oma tegemistes keskkonnasõbralikumad. Peamisteks vahenditeks, mida kasutatakse on ühekordsete toidunõude vahetamine korduvkasutatavate vastu, joogivett ei jagata plastikpudelites vaid minnakse üle veeautomaatidele. Toitlustamisel ning ürituse partnerite valikul eelistatakse kohalikke teenusepakkujaid.

Panelistid vasakult: Alim Neto (Ameerika), Jin Liu (Aasia), Adam Roczek (EUSA), Leonz Eder (FISU), Penninah Kabenge (Aafrika), Lorenz Ursprung (moderaator)

Kahepäevane üldkoosolek lõppes EUSA auhinnagalaga, kus tunnustati parimaid ning aktiivsemaid EUSA üritustel osalejaid, samuti nimetati auliikmeid. Ka Eesti Akadeemiline Spordiliit sai auhinna, tunnustamaks seda, et koos Soome, Läti ning Leedu üliõpilasspordi liitudega korraldatakse endiselt 100 aastat tagasi alanud SELL Mänge. Järgmine EUSA üldkoosolek toimub 2025. aastal Horvaatias, Zagrebis.

Fotod: Karl Tereping & EUSA