Saalihoki meistrivõistlused 2021

Eesmärk: Selgitada välja Eesti üliõpilasmeister, edendada saalihoki harrastamist EASL liikmesõppeasutustes ja teistes Eesti kõrgkoolides

Aeg ja koht: Mai 2021, Tallinn

Info ja juhendid

Registreerimine