Sisesõudmise meistrivõistlused 2022

Eesmärk: Selgitada välja Eesti üliõpilasmeistrid ja ergutada sõudeergomeetritel sõudmist EASL liikmesõppeasutustes ja teistes Eesti kõrgkoolides.

Info ja juhendid

Registreerimine