Eesti Akadeemilise Spordiliidu uueks juhatuse esimeheks sai Hendrik Voll!


Eesti Akadeemilise Spordiliidul (EASL) toimus täna (24. mai 2024) Tartus, Tartu Ülikooli Spordihoones üldkoosolek. Lisaks eelmise aasta majandusaasta ja -tegevusaruandele tutvustati järgmise aasta tegevuskava ning eelarvet ja valiti ka uus juhatuse esimees. Juhatuse esimehe kohale kandideerisid Marti Viilu ja Hendrik Voll. Hääletuse tulemusena osutus seitsme poolthäälega üheksast valituks Hendrik Voll.

Olles ka ise endine üliõpilassportlane, on Voll pigem tuntud hoopis oma pühendumuse ja saavutuste poolest Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta on olnud mitmete oluliste spordialgatuste eestvedaja. Oma tulevikuvisioonist rääkides ütles Voll:
“Sport, tervislikud eluviisid ja inimeste inspireerimine on minu kirg. Minu töö tehnikaülikoolis ühtib EASLi eesmärkidega, sealhulgas üliõpilasspordi edendamine ja tervisliku eluviisi propageerimine. Olen veendunud, et pikaajaline ja jätkusuutlik areng spordis saavutatakse vaid ühise panustamise teel ning pean oluliseks leida võimalusi koostööks teiste ülikoolide, organisatsioonide ja sektorite vahel, et ühiselt arendada sportlikku tegevust ja tervislikke eluviise üle Eesti.”

Endine president Ants Veetõusme koos uue presidendi Hendrik Volliga (paremal)

Hendrik Voll võtab teatepulga üle seni Eesti Akadeemilist Spordiliitu juhtinud Ants Veetõusmelt, kes on spordivaldkonda panustanud juba üle 30 aasta, olles olnud nii Eesti Vehklemisliidu president, Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee liige ning Eesti Akadeemilise Spordiliidu juhatuse liige ja president.

EASL soovib uuele juhatuse esimehele palju edu uues ametis ja loodab tema juhtimisel jätkata üliõpilasspordi ja tervislike eluviiside edendamist kogu Eestis.

EASL juhatuse liikmed ja tegevmeeskond